Akcia

Permanentný makeup

1. ČO JE PERMANENTNÝ MAKE-UP?

Je to vpravovanie prírodných pigmentov do pokožky, do spodnej časti zárodočnej vrstvy (0,3 - 0,5 mm). Rozdiel medzi trvalým tetovaním a PMu je v zložení pigmentu. Na tvár by sa mali používať výlučne pigmenty (prírodné), ktoré neobsahujú ťažké kovy a postupne sa odbúravajú z pokožky. Doba pigmentácie je individuálna.
Závisí od:

  • pigmentu zákazníčky
  • zvoleného miesta
  • výberu odtieňa pigmentu
  • starostlivosti o tetované miesto

Metódy prevedenia PMU
PMU sa používa na úpravu obočia, zvýraznenie očí očnými linkami, vytvarovanie pier. Permanentným make-upom sa dajú upraviť rôzne nedostatky, zvýrazniť prednosti. Je to náhrada alebo skôr pomôcka bežného každodenného líčenia. Uľahčí Vám to pobyt na dovolenke, pri športe...


2. ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED PREVEDENÍM PMU?

Samotnému tetovaniu predchádza tzv. prípravná fáza. Pozostáva z predkreslenia doporučeného tvaru a výberu vhodného odtieňa farby. Zohľadňujeme pri tom množstvo faktorov, napr. vek, prostredie, v ktorom sa pohybujete a práca, ktorú robíte, vaša osobnosť - či ste konzervatívna, extravagantná, športový typ a pod. Ďalšie faktory sú váš farebný typ, tvar očí, nadočnicových oblúkov, tvar nosa, mimika... Až potom, keď tvar schválite a spĺňa všetky kritériá, pristúpime k samotnému tetovaniu. Na zmiernenie citlivosti kože používame anestetikum - krém EMLA.


Strana 2